Film Search

Fill Kish

China200410’DVLive Action+Experimental
Director : LIN Zhe Le

FLYING

Colombia201610'28"ColorFiction, Experimental
Director : Jhon M. ANGULO

FOCUS: This Moment

China20053’ 30” *8 = 28’35mm _ Digi BetaFiction
Director : JIA Zhangke, SUN Xiaoru , WANG Xiaoshuai, JIANG Lifen, MENG Jinghui , Jiang Xiao, LI Hong, LIU Hao

FOCUS: This Moment

China20053’ 30” *8 = 28’35mm _ Digi BetaFiction
Director : JIA Zhangke, SUN Xiaoru , WANG Xiaoshuai, JIANG Lifen, MENG Jinghui , JIANG Xiao, LI Hong, LIU Hao

Fog

Mexico&Spain,20067’ 30”Beta SP | ColorAnimation
Director : Emilio RAMOS
Leave Comment